Torii Travels
Hvad er working holiday

handelsbetingelser

bliv klogere på din rejse her

Menu

Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne er måske i den mere kedelige del af at rejse, men er derfor alligevel en vigtig del af eventyret. Betingelserne er en ramme for at du, som rejsende, og vi, som rejseudbyder, kan få så tryg og fed en rejse som muligt. Her kan du læse om vilkårene for din rejse. Har du yderligere spørgsmål sidder vi klar til at uddybe nedenstående punkter.

Oplysninger om virksomheden

Virksomhedens navn: ToriiTravels ApS

CVR-nummer: 43322184

Adresse: Universitetsbyen 14, 8000 Aarhus C

Telefon: +45 42 40 96 68

E-mail: info@toriitravels.dk

Generelle vilkår og betingelser

I nedenstående reguleres forholdet mellem rejsebureau ToriiTravels ApS (i det følgende “rejseudbyderen”) og den rejsende (i det følgende “den rejsende”), som køber en sammensat rejse eller pakkerejse. Alt gennemføres i overensstemmelse med lov om pakkerejser og sammensatte rejser. (Lov nr. 1666 af 26/12/2017).

1. Aftaleindgåelse

Aftalen regnes som indgået, når den rejsende rettidigt har opfyldt et af følgende kriterier:

  1. Indbetalt den første delbetaling til rejseudbyderen. 
  2. Indbetalt den samlede pris til rejseudbyderen. 

Forinden har den rejsende modtaget og accepteret disse almindelige betingelser ved markering af et felt for handelsbetingelser ved booking af rejsen. 

2. Pris

Den samlede pris for rejsen står angivet på den respektive underside for den enkelte pakkerejse og angives ydermere i mailen, hvor enten faktura for første delbetaling eller faktura for rejsens totale pris er vedhæftet. Prisen, der er angivet, er den totale pris og inkluderer derfor alle samlede afgifter, moms og leveringsomkostninger for ydelsen.

3. Betalingsbetingelser

Overholdes aftalen og betalingsbetingelserne ikke af den rejsende, har rejseudbyderen ret til at annullere rejsen. Sker dette har rejseudbyderen ret til at få den betaling som jf. betingelserne i afsnit 9. er gældende om ophør af aftalen.

Betaling skal ske til det konto og registreringsnummer, der er angivet i fakturaen i danske kroner.

4. Afbestillings- og rejseforsikring

Det er vigtigt, at den rejsende tegner en dækkende rejseforsikring inden afrejse, der passer med rejsens formål. I forbindelse med working holiday-rejser er det et kriterium for udstedelse af et working holiday-visa til Japan, at rejseforsikringen dækker for den periode den rejsende ønsker at opholde sig i Japan.

I forbindelse med sprogrejser er der ingen formelle krav om en rejseforsikring. Rejseudbyderen anbefaler dog, at den rejsende tegner en rejseforsikring, så den rejsende er dækket. 

Rejseforsikringen eller afbestillingsforsikring er ikke inkluderet i den totale pris på vores pakkerejser. 

Rejseudbyderen sender den rejsende et link til rejseudbyderens anbefalede forsikringsselskab, hvor det er muligt at købe en dækkende rejseforsikring samt en afbestillingsforsikring. Har den rejsende yderligere spørgsmål i forbindelse med rejseforsikring skal den rejsende selv kontakte forsikringsselskabet. Rejseudbyderen modtager provision når den rejsende køber en rejseforsikring hos forsikringsselskabet.

Generelle forpligtelser for den rejsende

5. Rejsedokumenter

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas, der har gyldighed under hele rejsen. Det er den rejsendes eget ansvar at være sikker på, at den rejsende opfylder kravene for at kunne få det korrekte visa. For working holiday-visa samt almindeligt turistvisa kan du læse nærmere om visakravene på hjemmesiden for den japanske ambassade i Danmark: www.dk.emb-japan.go.jp/

Grundet visaregler i Japan menes der med gyldigt pas som udgangspunkt et dansk pas. Har den rejsende pas fra anden nationalitet bedes den rejsende oplyse dette til rejseudbyderen inden indgåelse af aftale. 

Rejseudbyderen kan vejlede i forbindelse med udfyldning af dokumenter til ansøgning om working holiday-visa, men den rejsende har selv ansvar for at ansøge om visaet på den japanske ambassade i København i god tid inden afrejse til Japan. Behandlingstiden af visaansøgningen kan variere og vi anbefaler derfor, at der senest ansøges om working holiday-visa på den japanske ambassade i Danmark 30 dage inden afrejsedato til Japan. Har du ikke et gyldigt working holiday-visa inden afrejse kan rejseudbyderen ikke holdes ansvarlig for at rejsen ikke kan gennemføres og eventuelle tab af rejseomkostninger. Som følge af manglende working holiday-visa er det derfor ikke muligt at få tilbagebetalt dele af eller hele det betalte beløb for rejsen (Se derudover regler i afsnit 9. for ophør af aftalen).

Det er den rejsendes ansvar, at de for- og efternavne, der opgives til rejseudbyderen er det præcist samme som det, der står i den rejsendes pas, som bruges til rejsen. Er der uoverensstemmelser mellem navnene på pas og rejsedokumenter skal rejseudbyderen straks kontaktes. Hvis fejlen skyldes den rejsendes forkerte angivelse af navn, er den rejsende selv ansvarlig for betaling af udgifterne for rettelse af fejlen. Er det ikke muligt at rette fejlen vil rejseudbyderen hjælpe med at finde en ny løsning, men kan ikke holdes ansvarlig for de dertilhørende udgifter.

Det er den rejsendes ansvar at møde op i lufthavnen i god tid inden flyafgang. Med god tid menes der senest 2,5 timer før afrejse.

6. Overholdelse af leverandørers regler og love

Den rejsende skal overholde alle rejseudbyderens leverandørers ordensbestemmelser, gældende love i Japan og ikke være til gene for andre, som eksempelvis andre rejsende, andre elever på sprogskolen eller andre beboere i sharehouset. 

Overholdes ovenstående forpligtelser ikke, kan den rejsende ikke stille krav mod rejseudbyderen eller dens leverandører og samarbejdspartnere.

7. Rejsende med særlige behov

Har den rejsende særlige behov, anbefaler rejseudbyderen, at den rejsende forud for indgåelse af aftale, giver relevante oplysninger til rejseudbyderen om disse. Eksempelvis bevægelseshæmmede rejsende eller lign. særlige omstændigheder, der kan være relevante i forbindelse med rejsen. På denne måde kan rejseudbyderen i dialog med den rejsende vejlede ift., hvad der er bedst for den enkelte rejsende.

8. Ændringer af rejsen efter aftaleindgåelse

Indtil 90 dage før afrejse kan den rejsende overdrage rejsen til en anden, mod et gebyr på 1.500 danske kroner. Dette skal oplyses til rejseudbyderen senest 90 dage før afrejse. Den rejsende mister denne ret, hvis meddelelsen ikke er fremme ved rejseudbyderen senest 90 dage før afrejse.

9. Ophør af aftalen

9.1. Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesrete på pakkerejser jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5.

9.2. Afbestilling

Den rejsende har ret til at afbestille rejsen frem til afrejsedagen efter nedenstående afbestillingsvilkår.

Sker afbestilling af rejsen med mere end 75 dage før afrejsedato, vil rejseudbyderen have ret til at beholde den indbetalte første delbetaling. Hvis den rejsende har indbetalt mere end den første delbetaling, vil den rejsende have ret til at få tilbagebetalt det beløb, der er betalt yderligere end den første delbetaling.

Sker afbestilling af rejsen med mere end 75 dage før afrejsedato og den rejsende har indbetalt hele beløbet for rejsen samlet, har den rejsende ret til at at få tilbagebetalt det indbetalte beløb foruden 6.500 danske kroner, der normalvis udgør første delbetaling. 

Sker afbestilling med 75 dage eller med mindre end 75 dage til afrejse vil rejseudbyderen have ret til at beholde rejsens fulde pris. Er denne ikke endnu betalt af den rejsende vil den rejsende skulle betale det fulde beløb til rejseudbyderen alligevel grundet bookingomkostninger.

9.3. Krig m.m.

Skulle der opstå krig eller lignende ekstraordinære og uundgåelige begivenheder i rejseområdet eller i umiddelbar nærhed til rejseområdet vil den rejsende ansvarsfrit kunne afbestille og få fuld refundering, dog ikke med yderligere kompensation.

Vurderingen af om en begivenhed opfylder kravene for ansvarsfri afbestilling, vil blive lavet med overvejelse fra udmeldinger fra myndigheder som det danske udenrigsministerium, SSI eller lignende danske myndigheder.

Denne ansvarsfrie afbestilling gælder ikke hvis den rejsende allerede ved bookingstidspunktet var klar over disse forhold eller burde have været klar over disse forhold.

10. Reklamation

Konstateres der fejl eller mangler i, hvad der er inkluderet i den købte rejsepakke, skal den rejsende efter denne konstatering uden ugrundet ophold kontakte rejseudbyderen for at reklamere. 

Hvis den rejsende vælger ikke at reklamere uden ugrundet ophold til rejseudbyderen, vil den rejsende miste retten til reklamation med henblik på refusion eller erstatning. 

11. Klager

Klager kan indsiges direkte til rejseudbyderen på mail info@toriitravels.dkHvis der ud fra en klage direkte til rejseudbyderen ikke kan opnås enighed mellem rejseudbyder og den rejsende om et eventuelt erstatningskrav og/eller -beløb, kan der rettes klage til pakkerejseankenævnet.

Oplysninger om pakkerejseankenævnet:

Haldor Topsøes Allé 1, st.
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: info@pakkerejseankenaevnet.dk

www.pakkerejseankenaevnet.dk

12. Arbejde i Japan

Hvis den rejsende bliver afskediget fra arbejde i Japan kan rejseudbyderen ikke holdes ansvarlig for dette. 

Rejseudbyderen hjælper den rejsende på working holiday-visa med at finde arbejde i Japan, hvilket indebærer hjælp til at gå til jobsamtale, skrive CV og ansøgning samt hjælp til portaler for at finde ledige arbejdsstillinger. At finde et arbejde i Japan kræver således også en indsats fra den rejsende selv og rejseudbyderen kan ikke holdes ansvarlig, hvis den rejsende ikke får arbejde.

13. Rejsegarantifonden

Rejseudbyderen er medlem af Rejsegarantifonden. I tilfælde af rejseudbyderens konkurs vil refusionen af den rejsendes betalinger behandles hos: 

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte

Hvorfor rejse med os?

Lokalkendskab

Vi har selv rig erfaring med både at bo og arbejde i Japan samt et bredt netværk. Som specialister i Japan fungerer vi som dit sikkerhedsnet under rejsen.

Med dig hele vejen

Visaansøgning, skattenummer, bolig, fly og job. Vi hjælper dig undervejs på hele din rejse og er altid tilgængelige til at hjælpe - både på dansk og japansk jord.

Rejsegarantifonden

Vi er medlem af rejsegarantifonden, så du kan rejse trygt. Derudover har vi samarbejder med alt fra dansk vaccinationsservice, rejseforsikring og japanske institutioner.

Brug for hjælp?

Vores hold sidder altid klar til at hjælpe med de spørgsmål, som du kunne ske at have i forhold til din rejse. Send os en besked nedenfor og så vender vi tilbage hurtigst muligt!